Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger

Tekst på stemmesedlen

Afstemning 1: Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2018

Godkender du budget 2018 med en stigning på 0,86%?

Skjult bruger
Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2018
Forslag til Ekstraordinært beboermøde
Bestyrelsen for cirka et år siden

Budget 2018 skal behandles den 25/10, fordi det ved en fejl ikke var delt ud til beboermødet den 27/9. Efter afdelingsmødet vil budget 2018 blive sendt til digital afstemning.

Afdelingsbestyrelsen indstiller i samarbejde med driften et forslag med 0,87% huslejestigning. De væsentligste ændringer i forhold til budget 2017 handler bl.a. om, at nettokapitaludgifter er faldet med 1.087.000 kr., ifm. udløb af et oprindeligt lån. som i stedt for at blive indbetalt til VA's dispositionsfond, henlægges til finansiering af helhedsplanen. Renovationen er steget med 141.000 kr. på grund af behov for flere tømninger. Forsikringer er faldet med 188.000 kr., som følge af, at BO-VEST har gennemført et udbud med en bedre pris til følge. Den almindelig vedligeholdelse er sat ned med 100.000 kr., på grund af færre udgifter i 2017. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse er sat op med 686.000 kr. Dette er en styrkelse af vores opsparing til egne arbejder i forbindelse med helhedsplanen. Afskrivning på forbedringsarbejder mv. er steget med 281.000 kr., vi har et tidligere lån, som vi skal begynde at afdrage 566.000 kr. tilføres som en indtægt fra tidligere års overskud. Budgettet husstandsomdeles en uge før beboermødet og kan læses her på siden under "Information".