Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger
Skjult bruger
kritik af COWI 2014
Tema til Ekstraordinært beboermøde om fugt og skimmel
Skjult bruger for cirka en måned siden

COWIDENSKAB- en kritisk gennemgang skimmelundersøgelsen fra 2014
KAJ KRISTOFFERSEN·MANDAG DEN 10. FEBRUAR 2020·
” Der er imellem 50 og 100% chance for skjult skimmel - i alle rum i hyldespjældet! Det fremgår af COWI´s skimmel undersøgelse i 2014”
Det almindelige byggetekniske syn på skimmel er: -”Der må ikke være fugt og skimmelsvamp i en bolig(!) og det gælder uanset om der er tale om synlig eller skjult skimmelsvamp” kilde 1.
Trods denne klare ministerielle retningslinje valgte konsulentfirmaet COWI en anden optælling. COWI mente, at der var to grupper for skjult skimmel: 1.ringe omfang og 2. moderat til massiv omfang.
Denne skelnen er der ikke sagligt belæg for! -- fordi enhver skimmel ansamling vil/kan vokse sig stor !! Næste gang en blot en smule fugt/ vand ophober sig under boligen.
Det var en bevidst nedtoning!.- COWI kendte den ministirielle bekendtgørelse og vidste vintrene siden 2008 er blevet regnfyldte og fugtige jvnf. Ministeriets bekendtgørelse.
Hvad nu hvis “den uvildige konsulent” COWI blot nøgternt havde sammentalt de konstaterede skjulte skimmel tilfælde i Hyldespjældet.? .....Lad os prøve:
Et chokerende resultat.
COWI fandt skjult skimmel (i enten massiv,moderat og mindre omfang):
80% soveværelse.
94% entré
88% værelse
58% køkken
75% trapperum
55% opholdsrum
Der var altså mindst 55 % chance for skjult skimmel! - i alle boligens rum! Og 100% sikkert i entreen. (Entreen tilskrev COWI dengang ikke stor betydning ”fordi man ikke opholder sig der” i modstrid med ministeriets bekendtgørelse 2008 fordi det er et af boligens rum og som ministeriet fastslår “det må ikke.... )
Konstateret skimmel kan og vil ”gå i udbrud” alt efter hvor meget vand der tilfældigvis slipper ind under gulv eller i vægge. Kan vi vil leve med den usikkerhed – blot et utæt rør, et tag, en lang regneperiode, det våde efterår,den fugtige vinter? ,det våde forår-
Status: Til dato har vi Hyldespjældet:
en vejledning for synligt skinmeludbrud, men ikke den skjulte- Vejledningen er ikke optimeret i forhold til ministeriel vejledning og Boligselskabernes egen retningslinje
en COWI undersøgelse som viser at skjult skimmel er udbredt massivt i boligerne i 2014
En helhedsplan, som kun beskriver tiltag til fjernelse af skjult skimmel i entre, og ikke sikrer den fugtspærre der kan sikre mod opstigende grundfugt ophobes under gulv og stiger op langs ydervægge.
Overfor dette står at skjult skimmel skal fjernes! - og det er udlejers ansvar:
Fordi lejer er uforskyldt. Lejer kan ikke værge sig imod skjult skimmel under gulv, ved fundament eller i murværk – endsige opvarme eller lufte ud de steder. Lejer er også uforskyldt i de synlige udbrud langs paneler og element samlinger.
Det alene lejers udsagn der er afgørende for (om konstateret skjulte) skinmelansamlinger er generende!
Venlig hilsen
Kaj Kristoffersen
1.(Kilde Velfærdsministeriet ISBN 978-87-754-6667-2 tittel: ”Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig – information til dig der bor i en Almen Bolig)
Kilde for genberegning: side 49 .http://xn--hyldespjldet-renovering-g9b.dk/media/4450/skimmelundersoegelse.pdf