Afstemningen er lukket

Afstemningen åbnede mandag den 25. maj 2020, kl. 10:32 og lukkede onsdag den 27. maj 2020, kl. 20:00.

Gå til referat og resultater

Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger

På valg er
Jan Riis, Vågetjenesten
Jørgen Rasmussen, Vejlerne, Ældre Sagen
Kirsten Jensen, Hjerteforeningen

Bestyrelsen skal bl.a. lægge den strategiske linje for Frivilligcenterets udvikling.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned og i de mellemliggende måneder holdes der arbejdsgruppemøder. Møderne ligger fast efter indbyrdes aftale i bestyrelsen, og møderne har en varighed på 2 timer. På bestyrelsesmøderne ligger der en fast dagsorden, her kan vedtages eller fremlægges oplæg fra udvalgene, og der orienteres om aktuelle forhold.

Arbejdsgruppemøderne har en dagsorden efter behov, og der er her plads til at diskuttere og fremlægge udvalgenes arbejde til kritik og arbejde dybere med spørgsmål inden for det strategiske arbejde. Derudover lægges der et bestyrelsesseminar á ca. 6 timers varighed (gerne på en hverdag hvis muligt), hvor der er plads til arbejde og fællesskab i bestyrelsen.

Der er en forventning om, at man dels deltager i udvalgsarbejde. Udvalgene kan ses på Frivilligcenterets hjemmeside. Der er 2 arrangementer om året, som kræver bestyrelsens deltagelse - Dialogmøde i november og Generalforsamlingen i maj. Det er naturligvis bedst, hvis man har lyst til at deltage i de aktiviteter som beriger Frivilligcenteret med indput udefra og afvikling af arrangementer, det kan være regionale møder med andre frivilligcentre.

Alle er velkomne til at stille op til bestyrelsen. Det kan du gøre under kandidatvalg her på siden. Har du brug for hjælp til det kan du henvende dig til Centerleder, Birgitte Zimling tlf.nr.: 51 28 12 05 eller på mail bli@fri-villig.dk

På valg er
Morten Larsen, Glarmester Åge Larsen
Erik Søndergaard, Forstander, Forsorgshjemmet Saksenhøj og Fjordvang

Bestyrelsen skal bl.a. lægge den strategiske linje for Frivilligcenterets udvikling. For 2 år siden besluttede Socialstyrelsen at Frivilligcentrenes bestyrelser skulle optage en bredere sammensat bestyrelse, hvorfor vedtægterne nu indbyder virksomheder, organisationer og institutioner, der ikke tilhører den frivillige sociale indsats, medlemskab.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned og i de mellemliggende måneder holdes der arbejdsgruppemøder. Møderne ligger fast efter indbyrdes aftale i bestyrelsen, og møderne har en varighed på 2 timer. På bestyrelsesmøderne ligger der en fast dagsorden, her kan vedtages eller fremlægges oplæg fra udvalgene, og der orienteres om aktuelle forhold.

Arbejdsgruppemøderne har en dagsorden efter behov, og der er her plads til at diskuttere og fremlægge udvalgenes arbejde til kritik og arbejde dybere med spørgsmål inden for det strategiske arbejde. Derudover lægges der et bestyrelsesseminar á ca. 6 timers varighed (gerne på en hverdag hvis muligt), hvor der er plads til arbejde og fællesskab i bestyrelsen.

Der er en forventning om, at man dels deltager i udvalgsarbejde. Udvalgene kan ses på Frivilligcenterets hjemmeside. Der er 2 arrangementer om året, som kræver bestyrelsens deltagelse - Dialogmøde i november og Generalforsamlingen i maj. Det er naturligvis bedst, hvis man har lyst til at deltage i de aktiviteter som beriger Frivilligcenteret med indput udefra og afvikling af arrangementer, det kan være regionale møder med andre frivilligcentre.

Alle er velkomne til at stille op til bestyrelsen. Det kan du gøre under kandidatvalg her på siden. Har du brug for hjælp til det kan du henvende dig til Centerleder, Birgitte Zimling tlf.nr.: 51 28 12 05 eller på mail bli@fri-villig.dk

På valg er
Tonny Pedersen, Blæksprutten i Gedser
Johnny Andersen, Ungdommens Røde Kors

Suppleanterne inviteres specielt til at deltage i 1 bestyrelsesmøde og 1 arbejdsgruppemøde efterår og forår. Suppleanterne er velkomme til at deltage i alle bestyrelsesmøder, hvis de ønsker det.

Bestyrelsen skal bl.a. lægge den strategiske linje for Frivilligcenterets udvikling.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned og i de mellemliggende måneder holdes der arbejdsgruppemøder. Møderne ligger fast efter indbyrdes aftale i bestyrelsen, og møderne har en varighed på 2 timer. På bestyrelsesmøderne ligger der en fast dagsorden, her kan vedtages eller fremlægges oplæg fra udvalgene, og der orienteres om aktuelle forhold.

Arbejdsgruppemøderne har en dagsorden efter behov, og der er her plads til at diskuttere og fremlægge udvalgenes arbejde til kritik og arbejde dybere med spørgsmål inden for det strategiske arbejde. Derudover lægges der et bestyrelsesseminar á ca. 6 timers varighed (gerne på en hverdag hvis muligt), hvor der er plads til arbejde og fællesskab i bestyrelsen.

Der er en forventning om, at man dels deltager i udvalgsarbejde. Udvalgene kan ses på Frivilligcenterets hjemmeside. Der er 2 arrangementer om året, som kræver bestyrelsens deltagelse - Dialogmøde i november og Generalforsamlingen i maj. Det er naturligvis bedst, hvis man har lyst til at deltage i de aktiviteter som beriger Frivilligcenteret med indput udefra og afvikling af arrangementer, det kan være regionale møder med andre frivilligcentre.

Alle er velkomne til at stille op som suppleant. Det kan du gøre under kandidatvalg her på siden. Har du brug for hjælp til det kan du henvende dig til Centerleder, Birgitte Zimling tlf.nr.: 51 28 12 05 eller på mail bli@fri-villig.dk

Der er ingen kandidat opstillet

Hvis du er virksomhed, organisation eller institution uden for den frivillige sociale indsats, så tager vi meget gerne imod dit kandidatur som suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer uden for den frivillige sociale indsats.

Bestyrelsen skal bl.a. lægge den strategiske linje for Frivilligcenterets udvikling.

Der afholdes bestyrelsesmøder hver anden måned og i de mellemliggende måneder holdes der arbejdsgruppemøder. Møderne ligger fast efter indbyrdes aftale i bestyrelsen, og møderne har en varighed på 2 timer. På bestyrelsesmøderne ligger der en fast dagsorden, her kan vedtages eller fremlægges oplæg fra udvalgene, og der orienteres om aktuelle forhold.

Arbejdsgruppemøderne har en dagsorden efter behov, og der er her plads til at diskuttere og fremlægge udvalgenes arbejde til kritik og arbejde dybere med spørgsmål inden for det strategiske arbejde. Derudover lægges der et bestyrelsesseminar á ca. 6 timers varighed (gerne på en hverdag hvis muligt), hvor der er plads til arbejde og fællesskab i bestyrelsen.

Der er en forventning om, at man dels deltager i udvalgsarbejde. Udvalgene kan ses på Frivilligcenterets hjemmeside. Der er 2 arrangementer om året, som kræver bestyrelsens deltagelse - Dialogmøde i november og Generalforsamlingen i maj. Det er naturligvis bedst, hvis man har lyst til at deltage i de aktiviteter som beriger Frivilligcenteret med indput udefra og afvikling af arrangementer, det kan være regionale møder med andre frivilligcentre.

Alle er velkomne til at stille op til bestyrelsen. Det kan du gøre under kandidatvalg her på siden. Har du brug for hjælp til det kan du henvende dig til Centerleder, Birgitte Zimling tlf.nr.: 51 28 12 05 eller på mail bli@fri-villig.dk

Bestyrelsen foreslår
Allan Karl Christiansen
KRESTON Statsautoriseret Revisorfirma
Lyngby Hovedgade 47,1
2800 Kgs. Lyngby
tlf.: 27 83 43 21
CVR-nr. er 35 31 69 57.