Dagens program

10.00 – 12.00 Seminar og debat
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 2020

1. Velkommen og valg af dirigent

2. Årsberetning 2019 (godkendelse)

3. Årsrapport 2019 (godkendelse)

4. Budget 2020 (orientering)

5. Dansk Sejlunions prioriteringer for 2020 (orientering)

6. Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent)

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

10. Valg af medlemmer til Ordensudvalget

11. Valg af to interne revisorer

12. Eventuelt

Download dagsorden i PDF herVedhæftede filer
Generalforsamling_2020_Dagsorden.pdf
Dansk_Sejlunions_årsrapport_2019.pdf