Dagens program

17.30 – 18.30 Ankomst, registrering og sandwich

18.30 – 21.30 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 2020

 1. Velkommen og valg af dirigent    
 2. Årsberetning 2019 (godkendelse)
 3. Årsrapport 2019 (godkendelse)
 4. Budget 2020 (orientering)
 5. Dansk Sejlunions prioriteringer for 2020 (orientering)
 6. Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent)
  1. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
  1. Egaa Sejlklub: Forslag til vedtægtsændring (§ 5, kredse)
  2. Rønbjerg Sejlklub: Forslag til vedtægtsændring (§ 6, medlemstal) 
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
 10. Valg af medlemmer til Ordensudvalget
 11. Valg af to interne revisorer
 12. Eventuelt Vedhæftede filer
Dansk_Sejlunions_årsrapport_2019.pdf
GF_indkaldelse_juni_2020.pdf