Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger
Henrik Voldsgaard

Henrik Voldsgaard

Hvem er jeg

Mit navn er Henrik Voldsgaard, er 63 år gammel og medlem af Aarhus Sejlklub. Jeg blev valgt ind i Dansk Sejlunions bestyrelse i 2014, og har siden da varetaget posten som næstformand.

Jeg har altid været aktiv engageret, både i udviklingsopgaver i min sejlklub, samt i afvikling af stævner. Endvidere har jeg altid været engageret på bestyrelsesniveau i de specialklubber, der har repræsenteret de bådtyper jeg har sejlet kapsejlads i (Juniorbådsklubben, Piratjolleklubben, Multihull Racing m.fl.).

Har stået bag Ida og Marie i 49erFX, og sammen med dem skabt 2 succesfulde OL-kampagner baseret på en stærk organisering med fuld sponsorfinansiering.

Jeg har en bred tilgang til sejlsport, hvor jeg som yderpunkter er optaget af, at styrke læringskulturen omkring tursejlads, samtidigt med at jeg også ønsker, at bidrage til, at DS tør tænke radikalt anderledes om bl.a. samarbejdet mellem DS og elitesejlernes kampagner, såfremt vi skal fastholde medaljepotentialet i 2020 og 2024 og 2028 og...

Jeg har i 30 år arbejdet med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling.

I skal vælge mig, fordi...

...jeg efter 6 år som bestyrelsesmedlem oplever, at vi endnu mangler at finde gode strategier og løsninger på en række områder, som er definerende for vores selvforståelse i sejlsporten.
Bestyrelsen har, gennem de seneste år, været i gang med at styrke Dansk Sejlunions aktiviteter, både gennem skarpere fokusområder, og gennem ændrede måder at drive organisationen på. Forrige år fik vi ansat en dygtig direktør, hvilket har været et vigtigt og væsentligt skridt på vejen til et stærkere DS. Vi er imidlertid endnu ikke i mål på en række afgørende områder. Derfor vil jeg gerne bruge de kommende 2 år (de sidste) til at bidrage til håndteringen af de næste væsentlige skridt på vejen til et stærkere DS:

1.
Vi har et hængeparti med at skaffe sponsorer og kommercialisere vores organisation så tilpas, at vi kan møde de krav, nye sponsorer vil stille. Det skal vi have løst, og det kræver, at vi tør forny både måden at organiseres os på, og måden at arbejde på.

2. Vi skal have løst udfordringen med at møde vores største gruppe – tursejlerne – på en for dem attraktiv måde. Et af mine sigtepunkter er, at bidrage til udviklingen af en kulturændring, hvor vi som tursejlere får organiserede måder at lære noget om sejlads - hele livet - og ikke mindst oplever, hvor givtigt det er at benytte disse muligheder.

3. Vi skal skabe rammerne for, at vores Eliteafdeling også i fremtiden kan levere medaljekandidater til OL, sikre en bredere base af talenter, og bidrage organisatorisk til kommercialiseringsprojektet i DS. Vi skal styrke være egne kompetencer ved at knytte eksterne eksperter tættere til os i en formaliseret rådgivningsgruppe. Endelig skal vi have etableret en whistleblower-ordning for alle de sejlere, som DS har et træningsansvar for.

4. Sejlsporten skal aktivt tage sin andel af ansvaret for det hav vi er afhængige af. Vil vi tages seriøst af vores omverden og samarbejdspartnere, må vi kunne vise, at vi også tager seriøst ansvar for miljøet.