Invitation til Dansk Sejlunions generalforsamling 2020

Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.00 – 17.00, Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense. 

Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som sejlklub og medlem af Dansk Sejlunion og få indflydelse på foreningens udvikling. Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

Kom gerne flere fra klubben og tag gerne unge repræsentanter med. Så bliver det også sjovere for dig selv at være med.


Dagens program 

10.00 – 12.00       Seminar og debat 

12.00 – 13.00       Frokost 

13.00 – 17.00       Generalforsamling


Dagsorden for generalforsamling 2020

1.       Velkommen og valg af dirigent    

2.       Årsberetning 2019 (godkendelse)

3.       Årsrapport 2019 (godkendelse)

4.       Budget 2020 (orientering)

5.       Dansk Sejlunions prioriteringer for 2020 (orientering)

6.       Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent)

7.       Indkomne forslag

8.       Valg af formand

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

10.    Valg af medlemmer til Ordensudvalget

11.    Valg af to interne revisorer 

12.    Eventuelt


Klubbers forslag til generalforsamlingen:

Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen er otte uger før generalforsamlingen, dvs. den 25. januar 2020. Benyt dette link eller fremsend forslaget til ds@sejlsport.dk.


Klubber kandidater til formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Dansk Sejlunions bestyrelse sætter den strategiske kurs for sejlsportens udvikling. Væsentlige beslutninger bliver truffet med betydning for din klub. Du kan påvirke Dansk Sejlunions arbejde ved at stille en kandidat til posten som medlem af bestyrelsen.

Der skal i år vælges formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Formand Line Markert er på valg og er villig til genvalg. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. Det er Peter Bjerremand Jensen, Jens Haugaard, Ditte Juul Kristensen og Henrik Voldsgaard. Jens Haugard blev i 2019 valgt som suppleant og er indtrådt efter Thomas Ebert i årets løb. Peter Bjerremand Jensen, Ditte Juul Kristensen og Jens Haugaard er villige til til genvalg. Der skal desuden vælges en suppleant.

Det er sejlklubben, som indstiller kandidater til bestyrelsen. Benyt dette link eller udfyld skemaet til kandidatindstilling, som du kan hente på sejlsport.dk/generalforsamling. Send kandidatindstilling til ds@sejlsport.dk senest den 25. januar 2020. Alle kandidater bliver offentliggjort på denne side og på sejlsport.dk, efterhånden som vi modtager dem.

 

Dokumenter til mødet 

Dokumenter til mødet bliver løbende lagt på denne side og på sejlsport.dk:

  • Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag offentliggøres senest den 22. februar.
  • Kandidater til bestyrelse samt bestyrelsens skriftlige beretning bliver offentliggjort senest den 22. februar. 
  • Årsrapport 2019, budget 2020 og prioritering for 2020 bliver offentliggjort senest den 10. marts. 


Seminar og debat

Inden generalforsamlingen inviterer Dansk Sejlunions bestyrelse kl. 10 – 12 til seminar og debat om aktuelle temaer. 

 

Deltagelse 

Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens medlemstal pr. 31. december 2020 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen.  

Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt specialklubber kan også deltage i mødet, dog uden stemmeret.

I skal tilmelde jer senest den 2. marts 2020. Tilmeld dig her. Det koster 250 kr. pr. person at deltage i hele dagen inkl. frokost, vand, kaffe, snacks. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen uden frokost, er det gratis.

 

Fuldmagter 

Et levende foreningsdemokrati kræver deltagelse. Men hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub inden for samme kreds. 

Klubben skal senest den 19. marts kl. 13.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde formular til fuldmagt på sejlsport.dk/generalforsamling. 

 

Digital platform 

Dansk Sejlunion afprøver i år en ny platform for at afholde generalforsamling digitalt. Det giver mulighed for at kommentere forslagene på forhånd eller skrive eventuelle spørgsmål. Der vil også være mulighed for at deltage i testafstemning om forslagene og debattere andre emner. Disse teststemmer vil ikke indgå i den endelige afstemning på generalforsamlingen. Vi forbereder også en streaming fra generalforsamlingen, så klubber, der er forhindret i at deltage, vil kunne følge med i generalforsamlingen. 

 

Yderligere information 

Du er velkommen til at kontakte Annette Borup, Dansk Sejlunion, tlf.: 8820 7006 eller e-mail: annette.borup@sejlsport.dk med eventuelle spørgsmål om generalforsamlingen. 

Vi ses i Odense lørdag den 21. marts kl. 10!


Med venlig hilsen

Christian Lerche

Direktør