Borgersamlingens ekspertgruppe skal hjælpe borgersamlingen med viden om borgersamlingens spørgsmål, så medlemmerne er kvalificeret klædt på til at deltage i processen og udarbejde deres anbefalinger. Ekspertgruppen består af 5 personer, der med forskellige fagligheder kan bidrage med deres særlige viden.

Herunder præsenterer de 5 eksperter sig kort:

Esben Danielsen
Jeg er direktør for Lokale og Anlægsfonden. Arbejder til daglig med udvikling af rammer for fritidsliv, og hvordan det forankres og skabes i dyb inddragelse med borgere, eksperter, organisationer mm. Har en fortid som leder i Roskilde Festival, og leder for spillestedet Gimle i Roskilde, og har her arbejdet rigtig meget med brugerinddragelse, innovation, samfundsudvikling og frivilligt engagement.

Svend Erik Rolandsen
Jeg er byplanlægger og partner i byudviklingsfirmaet CFBO. Jeg har arbejdet med byplanlægning i 20 år og har arbejdet sammen med kommuner, politikere, borgere, developere, investorer og Realdania mfl. Jeg arbejder især med strategier for byudvikling i kommuner og byer, og konkret med planer for at ændre nedlagte industrigrunde, hospitaler og havneområder til nye bydele med boliger, kontor, butikker, grønne områder mv. I det arbejde indgår der samarbejder med arkitekter, ingeniører, men også en masse dialog med borgere, politikere, interesseorganisationer mv. for at afdække ønsker og behov og ofte også at håndtere modsætninger og ønsker, der peger i forskellige retninger.

Elisabeth Gadegaard Wolstrup
Jeg har siden 2018 været direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune. I min karriere har miljøet, det grønne og planlægning spillet en særlig rolle, og jeg anvender dagligt min viden inden for eksempelvis cirkulær økonomi og strategisk byudvikling i mit arbejde for at videreudvikle Albertslund i en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig retning.

Inden jeg blev direktør i Albertslund Kommune var jeg ansat som kontorchef i hhv. By- og Landskabsstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, inden jeg blev centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune. Jeg har derfor solid viden og forståelse for de politiske processer og stor erfaring i at bygge bro mellem borgere og det politiske niveau.

Birgitte Svarre
Jeg er leder af Gehl Cities-team og ansvarlig for en bred vifte af byrumsdesign- og planlægningsprojekter fra registreringer og analyser af byrum til konkrete anbefalinger og design. Jeg har arbejdet med byrumsstrategier i Bern og Moskva samt en lang række mellemstore og mindre byer i de nordiske samt tysktalende lande. Med en baggrund i moderne kultur og arkitektur har jeg en tværfaglig og kulturanalytisk tilgang til det fysiske miljø og er specialiseret i forstæder og hverdagsliv. Jeg er medforfatter til bogen ‘Bylivsstudier’ med Jan Gehl samt redaktør på bogen, ‘Blød By’, der netop er udkommet på dansk.

Nadja Pass
Jeg er rektor for Samtidens Akademi - en helt ny form for læreanstalt, som jeg har startet for at erstatte modløsheden og magtesløsheden med troen på, at det nytter. Så vi sammen kan genfortrylle verden. Jeg står også bag Samfundslaboratoriet Borgerlyst og Samtalesaloner. Udover alt mit frivillige arbejde og de mange eksperimenter, har jeg 20 års erfaring som konsulent i mange brancher og sektorer, og jeg gør, hvad jeg kan for at sikre den faglige krydsbestøvning på tværs af samfundets mange interessesfærer.


Vedhæftede filer
Esben_Danielsen.jpg
Svend_Erik_Rolandsen.jpg
Elisabeth_Gadegaard_Wolstrup.jpg
Birgitte_Svarre.jpg
Nadja_Pass.jpg