En borgersamling er en metode til borgerinddragelse, som anvendes til at få en grundig dialog om svære spørgsmål. Metoden er inspireret af internationale erfaringer fra lande som Irland, Canada og Belgien, der længe har arbejdet med borgersamlinger.

Borgersamling er en faciliteret proces, som kræver tid og fordybelse. Borgersamlingen i Albertslund mødes 6 gange i løbet af efteråret 2020. Når borgersamlingen mødes, får de ny viden sammen, de udforsker scenarier, drøfter muligheder, stiller spørgsmål og udvikler anbefalinger.

Ved at arbejde i en gruppe af meget forskellige borgere over en længere periode, bliver der tilstrækkelig arbejdstid og tid til at tænke mellem møderne, og dermed mulighed for at gå i dybden og undervejs blive klogere og udvikle sit eget syn. Borgerne skriver selv det fælles slutprodukt. Derved sikres borgernes egen stemme og autonomi.

​​Du kan læse mere om borgersamling som metode på borgersamling.dk.